divendres, 3 de gener del 2020

CALENDARI DE KMS VERTICALS I CURSES VERTICALS AQUEST PROPER 2020 A CATALUNYA I ANDORRA

Hola de nou. Amb la voluntat de poder oferir la màxima informació possible sobre les curses verticals que es fan a catalunya i Andorra, reprenc aquesta plataforma esperant que sigui de les vostres preferències. Els que ens agrada aquest mon dels quilòmetres verticals sabem que no som molts els que la practiquem i per això vull oferir amb aquesta plataforma un servei que sigui sobretot útil i dinamitzador de la modalitat.

Us passo dos llistats. Un amb les dates a dia d'avui confirmades i un altre amb dates llògiques però no confirmades pels organitzadors.

Enguany les curses verticals d'aquest 2020 amb data confirmada son els següents:El següent llistat son les curses verticals d'aquest 2020 amb dates encara no confirmades:En aquest llistat apareixen les curses verticals i en pujada que es celebren a Catalunya i a Andorra tenint en compte que el percentatge mig d'aquestes curses sigui com a mínim del 10%. Es a dir que cada 1000 metres de distància s'ascendeixin 100 metres de desnivell de mitjana. Amb això m'agradaria aclarir que les curses que apareixen en aquest calendari algunes estarien considerades com a curses verticals (el percentatge mig de la cursa sigui com a mínim d'un 20% amb una variació d'aquest valor d'un 1%) i altres com a curses en pujada (el percentatge mig sigui inferior a aquest 20%) He volgut posar el límit en el 10% ja que hi ha curses en pujada amb percentatges inferiors al 10%.

Un altre tema que m'agradaria comentar és la dificultat de cada cursa. Per tal de poder diferenciar les curses per dificultat he creat un coeficient que es basa amb tres paràmetres com el percentatge mig, el desnivell positiu i l'altitud de la cursa.

Percentatge mig:
És bàsicament la inclinació del recorregut. Varia en funció de la distància i el desnivell. El càlcul es bàsicament la divisió ente el desnivell positiu i la distància i multiplicat per 0,10. Les curses per sota el 10% de pendent no està considerades en aquesta llista (a excepció d'algún cas concret per la seva peculiaritat). Entre el 10% i el 20% serien curses en pujada. Mes del 20% serien curses verticals. Aquest % pot arribar a ser en alguna cursa superior al 50% però sense arribar a passos superiors a 2on grau de nivell d'escalada. A més percentatge mig, més dura és la cursa.

Desnivell:
Són els metres d'alçada ascendits en el recorregut. Per tant estaríem parlant de desnivell positiu. Si la cursa te just 1000 metres de desnivell positiu doncs es pot dir que és un quilòmetre vertical. A més desnivell, més dificultat.

Altitud:
És l'alçada en la qual es realitza la cursa. No és el mateix fer un quilòmetre vertical on l'altitud de la sortida son 500 metres i l'arribada a 1500 metres, que un on la sortida es a 1500 metres i l'arribada a 2500 metres d'altitud. A més altitud, més dura és la prova.Coeficient:
Per tal de calcular el coeficient de dificultat tenint en compte els tres paràmetres anteriors la formula és: (Desnivell positiu / Distància + Desnivell) x 0,10 + Altitud arribada / 100

El valor del coeficient ens indica la dificultat. Com mes elevat és el coeficient mes llarga seria la duració per superar la prova i per tant mes l'esforç a dedicar.

Per exemple una cursa vertical de 1200 metres de desnivell positiu en 4,5km i una altitud de 2500 metres seria: (1200 / 4,5 + 1200) x 0,10 + 2500 / 100 = 172
El coeficient seria de 172.

Per tal de diferenciar el nivell de dificultat he indicat les curses amb un coeficient de dificultat inferior a 100 en color verd, entre 100 i 150 en color blau, entre 150 i 200 en color vermell i les mes dures amb un coeficient superior a 200 en color negre.

En properes publicacions ja aniré actulitzant el calendari amb les dates que a dia d'avui encara no estan confirmades.

Salut i kms verticals!!!!